Algemene Voorwaarden abonnement Online Yoga

Inhoudsopgave
Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 2 – Abonnement
Artikel 3 – Aanmelden en opzeggen
Artikel 4 – Betaling
Artikel 5 – Communicatie
Artikel 6 – Tarieven

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
R.R. van Weijen; Persona Secum;

Bedrijfsgegevens
Wessel Gansfortweg 67
Telefoonnummer: 06-46408455
E-mailadres: info@personasecum.nl
KvK-nummer: 66713137
Btw-identificatienummer: NL201711898B02

Artikel 2 - Abonnement
Het abonnement omvat:
- Toegang tot de online yoga video’s van Persona Secum

Artikel 3 - Aanmelden en opzeggen
Opgave voor een abonnement kan via het formulier op de website van Persona Secum. Uw abonnement start wanneer de betaling voldoet is. Het abonnement geldt tot wederopzegging.

Het abonnement kan per e-mail of schriftelijk worden opgezegd. De opzegtermijn is 1 maand voor het nieuwe jaar in gaat. Voorbeeld: Als u 6 maart aanmeldt, stopt uw abonnement op 5 maart van het volgende jaar. Wanneer u uw abonnement wilt opzeggen moet dit voor de 5e van de maand ervoor, in dit geval februari.

Opzeggen (naam en adres vermelden): mail naar info@personasecum.nl. Uw opzegging is pas definitief zodra u een mailbevestiging van ons heeft ontvangen. Deze mail is tevens uw bewijs van uitschrijving. Indien u de bevestiging niet heeft ontvangen, kunt u nogmaals contact opnemen zodat u deze alsnog ontvangt.

Artikel 4 - Betaling
- De eerste betaling loopt via iDeal bij aanmelding.
- Daarna ontvangt u jaarlijks een factuur.
- Betaling geschiedt uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de gemailde factuur.
- U ontvangt uw factuur via uw e-mailadres. Geef een eventuele email adreswijziging tijdig aan ons door.

Artikel 5 - Communicatie
- U ontvangt een inhoudelijke nieuwsbrief waarin wij u informeren over onze producten en diensten.
- Indien wij belangrijke informatie voor u hebben betreffende uw abonnement, informeren wij u per mail of per post.

Artikel 6 - Tarieven
Persona Secum behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden – tenzij anders afgesproken – vanaf het moment waarop deze door de uitgever worden ingevoerd.